Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.osmoza.com jest Ligenza Marcin NOBEL-ALFA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 42-530, ul.Sezamkowa 35, telefon kontaktowy +48 502364675

Wszelkie materiały i informacje zawarte na stronach internetowych NOBEL-ALFA pod domeną www.osmoza.com są przedmiotem praw autorskich. Strony oraz ich zawartość są chronione przepisami prawa (w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), a ich łamanie uznane za naruszenie prawa zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

Materiały zamieszczone w serwisie można drukować, kopiować i utrwalać w celach niekomercyjnych i dla użytku prywatnego użytkownika serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na zamieszczanie ich w innych serwisach internetowych.

Użycie materiałów w niniejszego serwisu w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody administratora serwisu, oraz wyraźnego wskazania serwisu jako źródła pochodzenia materiałów.

NOBEL-ALFA dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były aktualne i wyczerpujące na dzień ich umieszczenia. Mimo podejmowania wszelkich starań dotyczących rzetelności informacji na stronie, NOBEL-ALFA nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w zawartości strony, a także nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu.

Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji handlowych czy inwestycyjnych na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.

Informuję, że administrator niniejszego serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach i serwisach internetowych, do których odnośniki  (linki) znajdują się na stronie internetowej.

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.